• Dinh dưỡng

Đưa vợ 12 triệu đồng/tháng, chồng nổi giận khi tiền tiết kiệm không đủ mua ô tô